Zarząd

Prezes zarządu

Jerzy Król

Członkowie Zarządu

Jerzy Żelech

Anna Gutkowska

Zbigniew Starzyk

Roman Olszewski

Rafał Daniel Gerwatowski

Marian Grabowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Mieczysław Maździarz

Członkowie

Jan Folański

Wiesław Mostowy

Mirosław Czerw

Dyrekcja

Dyrektor biura

Joanna Golat