Egzaminy kwalifikacyjne -Gr I, Gr II, Gr III

Terminy:

14.06.2016 (ilość dni: 1)

12:56


Miejsce:

FSNT NOT RADA W CIECHANOWIE
ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 6
06-400 CIECHANÓW

Egzaminy kwalifikacyjne w siedzibie FSNT NOT Rada w Ciechanowie, odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 15:00.

Prowadzący:

185.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 14.06.2016 12:56 - :


Informacje

FSNT NOT w Ciechanowie uprzejmie przypomina, że zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia energetyczne wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. z nieoznaczonym terminem ważności tracą swoją ważność z dniem 02.05.2010 r.

Mając na uwadze Państwa potrzeby, FSNT NOT w Ciechanowie oferuje szkolenie pracowników w zakresie wszystkich grup tj. gr. 1 – urządzenia elektryczne (SEP), gr. 2 – urządzenia energetyczne, gr. 3 - urządzenia gazowe obejmujące eksploatację i dozór oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie.

Szkolenia i egzaminy mogą odbywać się w siedzibie FSNT NOT w Ciechanowie oraz na wyjeździe w siedzibie zainteresowanych firm.

Pragniemy podkreślić, iż przy FSNT NOT w Ciechanowie działa powołana przez Urząd Regulacji Energetyki Komisja Kwalifikacyjna nr 449. Egzamin zdany przed w/w Komisją zapewnia uzyskanie lub odnowienie uprawnień z zakresu :

 • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci elektrycznych (Gr. I – E i D);
 • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci energetycznych (Gr. II – E i D):
 • Eksploatacji i dozoru  urządzeń, instalacji sieci gazowych (Gr. III – E i D):

Egzaminy kwalifikacyjne w siedzibie FSNT NOT Rada w Ciechanowie, odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 15:00.

Koszt jednego egzaminu to185,00 zł/ brutto.

Harmonogram egzaminów w 2016 roku:

 • 11 stycznia
 • 8 lutego
 • 14 marca
 • 11 kwietnia
 • 9 maja
 • 13 czerwca
 • 11 lipca
 • 8 sierpnia
 • 12 września
 • 10 października
 • 14 listopada
 • 12 grudnia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą: tel. (023) 672 43 18.

 


ProwadzącyEgzaminy kwalifikacyjne -Gr I, Gr II, Gr III

185.00

PLN
netto

Terminy:

14.06.2016 (ilość dni: 1)

12:56

Miejsce:

FSNT NOT RADA W CIECHANOWIE
ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 6
06-400 CIECHANÓW

Dodatkowe informacje: