Trwa rekrutacja na kurs energetyczny (gr 2- palacz)!!! Zapisz się już dziś!!!!

dodano: Czwartek, 01/12/2016 12:47


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na kursy i egzaminy z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (gr. 2) - PALACZ.Cele kształcenia:
Celem kursu jest przygotowanie osób zajmujących się eksploatacją urządzeń zużywających energię cieplną, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające energię cieplna jak:
- Kotły parowe i wodne wraz z urządzeniami pomocniczymi
- Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi
- Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
- Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
- Pompy, ssawy, wentylatory, dmuchawy,
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego, jak również zapoznania ich z zasadami prowadzenia eksploatacji / dozoru instalacji i urządzeń z uwzględnieniem racjonalnej, oszczędnej i bezpiecznej pracy przy tych urządzeniach.

Czas trwania i sposób organizacji:
Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych
Sposób organizacji: 40 godzin wykładowych

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
- ukończone 18 lat
- w kursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne oraz skierowane przez zakład pracy.

Koszt egzaminu -185 zł
Koszt kursu - 450 zł

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. jako bezterminowe straciły swoją ważność z dniem 02.05.2010 r.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl

dodano: Czwartek, 01/12/2016 12:47 przez:
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 12/12/2016 15:21