Trwa rekrutacja na kurs gazowy (gr 3)!!! Zapisz się już dziś!!!!

dodano: Czwartek, 01/12/2016 12:43


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na kursy i egzaminy z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych (gr. 3).Cele kształcenia:
Celem kursu jest przygotowanie osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe jak:
– Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,
– Urządzenia i sieci do przesyłania paliw gazowych
– Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego, jak również zapoznania ich z zasadami prowadzenia eksploatacji / dozoru instalacji i urządzeń z uwzględnieniem racjonalnej, oszczędnej i bezpiecznej pracy przy tych urządzeniach.

Czas trwania i sposób organizacji:
Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych
Sposób organizacji: 40 godzin wykładowych

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
– ukończone 18 lat
– w kursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne oraz skierowane przez zakład pracy.

Mając na uwadze Państwa potrzeby, szkolenia i egzaminy mogą odbywać się w siedzibie FSNT NOT Rada w Ciechanowie oraz na wyjeździe w siedzibie zainteresowanych firm. NOT w Ciechanowie dysponuje wysokiej klasy fachowcami w tym zakresie oraz uprawnioną Komisją Kwalifikacyjną, która dojedzie na egzaminy zorganizowanych grup.

Egzaminy odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca.
Koszt egzaminu -185 zł
Koszt kursu – 450 zł

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. jako bezterminowe straciły swoją ważność z dniem 02.05.2010 r.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl

dodano: Czwartek, 01/12/2016 12:43 przez:
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 12/12/2016 15:22